opdateret d. 27-01-2020

Abonnementer, Domæner og hoteller mv. skal forudbetales 12 md. og vil først blive aktiveret på Internettet, når køber har betalt det fulde beløb. Det er til enhver tid købers ansvar hvad domænet/hotellet indeholder af tekst billeder osv., og pc-sos vil derfor ikke kunne drages til ansvar for dette. Pc-sos kan heller ikke drages til ansvar for nogen form for tab af oppetid på server, nethandel og support.

Ved Pc-support/reparationer er det købers ansvar, at alle data er sikkerhedskopieret, med mindre andet skriftligt er aftalt. Pc-sos dækker ikke tab af data mv..

Herudover overholder pc-sos naturligvis alle gældende regler fra div. Medieinstanser, herunder hostmaster.dk og Difo.

Det er kundens ansvar at overholde alle regler vedr. betingelser, GDPR mm.. – se: Cookie, GDPR- og privatlivspolitik

SE ØVRIGE BETINGELSER HERUNDER:

Generelt
1.0 Priser
1.1 Abonnement
1.2 Diskplads & Trafik
1.3 Mail & Exchange
1.4 Scripts & Programmer
1.5 Ansvar
1.6 Ændring af forretningsbetingelser

Særlige betingelser vedr. køb af domæne
2.1 Domæneregistrering -.dk
2.2 Årligt gebyr -.dk
2.3 Domæneregistrering. – .com .net .org .biz .info .as .nu
2.4 Særligt for Æ, Ø og Å domæner

Særlige betingelser vedr. ShopSystem og Betalingsmodul
3.1 Ansvar & Drift
3.2 Vedr. kortbetaling
3.3 Særligt for ShopSystem
3.4 Særligt for Betalingsmodul
3.5 Særligt for Pacsoft

Særligt for Design og programmering
4.1 Design og programmering

Særligt for Serverhosting & serverleje
5.1 Abonnement
5.2 Ansvar & drift
5.3 Backup
5.4 Lincensering

Særligt for søgeoptimering og relaterede produkter
6.1 Abonnement
6.2 Formål
6.3 Retningslinier
6.4 Dataejerskab
6.5 Ansvar & drift

Generelt

 

1.0 Priser:

Vores priser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms.

PC-SOS tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

PC-SOS kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt i henhold til de gældende opsigelsesvarsler. En varslet prisændring vil træde i kraft fra den næstkommende abonnementsperiode.

Særligt vedr. Open Source som ex. WordPress.
Der kan forekomme ekstra udgifter til drift/vedligeholdelse af plugin’s, som vil blive faktureret, når omkostningerne er oplyst fra leverandør eller via flere årlige opdateringer / fejlretning.

Såfremt forhold uden for PC-SOS’s kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige forhold, samt prisstigninger fra PC-SOS’s underleverandører, er PC-SOS berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energi-udgifter, forbeholder PC-SOS sig ret til at pålægge en tilsvarende energiafgift til dækning af de øgede energiudgifter. Sådanne prisstigninger og afgifter skal varsles, med minimum en måneds varsel, over for kunden.

1.1 Abonnement:

Det forudsættes, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos Pc-sos.dk.

Abonnementer forud faktureres årligt og kan til enhver tid opsiges skriftligt (pr. tlf. eller brev) med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter Pc-sos.dk fremsender en bekræftelse. Abonnementet løber fra aftalens tegning og 12 måneder frem og forlænges derefter automatisk hver 12. måned til en ny abonnementsperiode.

Fejlbestilte abonnementer og forudbetalt drift vil ikke blive tilbagebetalt.

Ønsker Pc-sos.dk at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel.

Ved brud på forretningsbetingelserne kan Pc-sos.dk uden varsel opsige og lukke et abonnement. Ønsker Pc-sos.dk at opsige et abonnement uden forudgående brud på forretningsbetingelserne, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden.

Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af Pc-sos.dks ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement. Pc-sos.dk er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

Webhoteller kan til enhver tid ændres til et større eller mindre abonnement uden gebyr for op-/ nedgradering medmindre andet er aftalt.

Det påhviler kunden selv at holde Pc-sos.dk løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.

1.2 Diskplads & Trafik:

Hensigten med Pc-sos.dks webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk eller FTP-arkiv for lagring af data filer som zip, mp3, mpeg, avi, jpg og lign. men som en fremvisnings-/ butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download.

Det er ikke tilladt at lave dedikeret bannerhosting eller at benytte et webhotel som ekstern lager eller maskinkraft for eksternt hostede websites.

Pc-sos.dk tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller kontroversielt materiale som absolut ikke må forefindes på Pc-sos.dks webservere. Pc-sos.dk er altid suveræne i definitionen af begrebet “kontroversielt materiale”.

Hos Pc-sos.dk er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Pc-sos.dks webhotel.

1.3 Mail & Exchange:

Mail-/Exchange abonnementer er underlagt de normale forretningsregler mht. abonnement. Dvs. lagring af data, abonnementets løbetid/opsigelse samt ansvar m.m.

Det er ikke tilladt at benytte mail-/Exchange abonnementer til udsendelse af SPAM. Ethvert brud på denne regel vil medføre øjeblikkelig lukning af abonnement samt tilhørende services. Pc-sos.dk kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter Pc-sos.dk måtte pådrage sig af evt. følgeskade eller sagsanlæg.

Ethvert abonnement med adgang til Pc-sos.dk mailservice er underlagt regel ang. SPAM.

Exchange abonnement v. Pc-sos.dk medfører erhvervelse af Microsoft Outlook 2003 licens. Denne licens er eksklusivt betinget af Exhange-abonnement hos Pc-sos.dk og må ikke benyttes i andre sammenhænge. Ved ophør af Exchange abonnement hos Pc-sos.dk, forpligter kunden sig til at afinstallere fremsendt/downloadet Outlook 2003 klient fra Pc-sos.dk.

Der yders begrænset support inkl. abonnementet (vi hjælper gerne med vejledninger mm.) – ved  ex. synkroniseringer af kalendere, mail mm., kan support tilkøbes.

1.4 Scripts & Programmer:

Ved webhoteller med egen CGI, ASP, PHP eller .NET adgang vil Pc-sos.dk løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Pc-sos.dk til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

1.5 Ansvar:

Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på Pc-sos.dks servere lagrede materiale følger den danske lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.

Pc-sos.dk fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Pc-sos.dk.

Ved oprettelse af Open Source systemer som ex. WordPress, er det er vigtigt at bemærke, at der ikke ydes nogen form for garanti på selve koden, plugins mm.
Oprettelse af plugins (moduler), redigering af stylesheet mv. foregår på eget ansvar.
Det er også kundens ansvar at sørge for at oprette sikre adgangskoder til produktet og ‘løbende’ ændre koden. Ved hackning af en ‘ikke sikker kode’, vil det ca. koste fra 1.500,- (ex. moms) for at vores tekniker kan gendanne siden til tidligere version. Vi anbefaler, at du benytte store og små bogstaver, tal og specialtegn til din kode, som ikke benyttes til andre sider.   

Det er kundens ansvar at overholde alle regler vedr. ex. handelsbetingelser, Cookie-sammentykke og  GDPR – se pc-sos.dk: Cookie, GDPR- og privatlivspolitik (hvis du er i tvivl om din siden opfylder GDPR reglerne, anbefaler vi, at du søger juridisk rådgivning.)

1.6 Ændring af forretningsbetingelser:

Pc-sos.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på Pc-sos.dk´s hjemmeside.

Særlige betingelser vedr. køb af domæne

2.1 Domæneregistrering -.dk:

Ved domænebestilling erklærer registranten, at domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Pc-sos.dk foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos DK Hostmaster A/S – typisk samme dag, som betalingen har fundet sted.

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke Pc-sos.dk allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster. Dette er ikke gældende, hvis Pc-sos.dk har foretaget fejlen – her vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

I øvrigt erklærer domæneregistrant sig indforstået med gældende regler for .dk registrering iflg. DIFO’s regelsæt. Se evt. www.difo.dk

2.2 Årligt gebyr – .dk:

Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 45,- (36,- ekskl. moms), der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret hos Pc-sos.dk.

Registranten har pligt til senest 3 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster A/S, hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via NETS/Teller eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster A/S. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.

Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til Pc-sos.dk.

Der henvises i øvrigt til DIFO’s gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk

Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

2.3 Domæneregistrering – .com .net .org .biz .info .as .nu .eu:

Pc-sos.dk registrerer følgende ikke danske domæner: .com .net .org .biz .info .as .nu .eu .se.

Ved domænebestilling erklærer registranten sig indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Pc-sos.dk foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos Pc-sos.dks int. leverandør – typisk samme dag som betalingen har fundet sted.

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke Pc-sos.dk allerede har afgivet bestilling til int. leverandør. Dette er ikke gældende, hvis Pc-sos.dk har foretaget fejlen – her vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

I øvrigt er registranten underlagt gældende int. regler ifølge ICANN samt underliggende registreringsinstanser. Årligt opretholdelsesgebyr betales gennem Pc-sos.dk.
Ved registreringen af se-domæner er man yderligere underlagt specielle regler der kan findes her: iis.se

Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

2.4 Særligt for Æ, Ø og Å domæner:

Pc-sos.dk registrerer .dk, .com, .net og .org domæner indeholdende æ,ø og å samt andre specialtegn under gældende regler fra DK Hostmaster, ICANN og Verisign, samt underliggende registreringsinstanser. Disse domæner kan ikke idriftsættes fuldt ud endnu, og Pc-sos.dk kan ikke garantere en dato for fuld idriftsætning.

Se mere info om Æ, Ø og Å for .DK domæner her

Særlige betingelser vedr. ShopSystem og Betalingsmodul

Enhver anvendelse af Pc-sos.dk Shopsystem eller Pc-sos.dk Betalingsmodul sker på de til enhver tid gældende vilkår i henhold til de generelle forretningsbetingelser, som abonnenten har accepteret ved køb / tegning af abonnementsaftale med Pc-sos.dk.
Vi benytter betalingsmoduler fra A/S Scannet, OnPay, Curanet A/S, quickpay og Epay / Bambora Online A/S

3.1 Ansvar & Drift:

Pc-sos.dk er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Pc-sos.dk har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Pc-sos.dk kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Pc-sos.dk er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder, selv om Pc-sos.dk er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Pc-sos.dk´s funktioner.

Pc-sos.dk tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Pc-sos.dk er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

Der er kundens ansvar at sørge for lovligheden af alt indhold på webshoppen og ex. holde tekster som handels- og cookiebetingelser, grafik, billeder mm. up-to-date.

3.2 Vedr. kortbetaling:

Pc-sos.dk Betalingsmoduler er udviklet med henblik på at kunne udføre transaktioner via Internet. Systemet er certificeret af NETS/Teller og drives på PSIP Gateway Server, som opfylder de sikkerheds- og krypteringskrav, NETS stiller til drift af betalingswebhoteller. (se eventuelt NETS hjemmeside: http://www.nets.eu).

Det forudsættes, at abonnenten tegner en indløsningsaftale med NETS/Teller for at benytte kortbetaling i forbindelse med betalingsmodul og shopsystemet.
Vi benytter betalingsmoduler fra A/S Scannet, Curanet A/Squickpay og Epay / Bambora Online A/S

3.3 Særligt for ShopSystem:

Butiksindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, registreringsnumre samt telefonnummer og e-mailadresse i butikken.

Butiksindehaveren er i enhver henseende ansvarlig for, at butikken overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter.

Butiksindehaveren er forpligtet til at skadesløsholde Pc-sos.dk for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod Pc-sos.dk som følge af brugerens forhold og driften af butikken.

3.4 Særligt for Betalingsmodul:

Abonnenter på Pc-sos.dk Betalingsmodul er selv ansvarlige for integrering af modulet på pågældendes hjemmeside, hvis ikke andet er aftalt med Pc-sos.dk. Betalingsmodulet understøtter transaktioner for følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Eurocard og Mastercard, betinget at betalingsmodtageren har indgået en indløsningsaftale med NETS/Teller om modtagelse af disse. Aftalen omfatter ikke drift af webhotel eller køb af domæner.

3.5 Særligt for PacSoft:

Nedenstående services tilbydes og udføres af Post Danmark og ikke Pc-sos.dk.

  • SMS advisering
  • E-mail advisering
  • Uden omdeling (kun privat)
  • Flex levering
  • Modtagerkvittering
  • Lørdagsomdeling
  • Morgenekspres (kun erhverv)
  • Rekommanderet Volumen (kun privat)
  • Forsigtig

Særligt for Design og programmering

4.1 Design og programmering:

Alle webdesign og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Pc-sos.dk kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden Pc-sos.dk´s accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Særligt for serverhosting / serverleje

5.1 Abonnement:

Serverabonnementer er underlagt Pc-sos.dks normale forretningsbetingelser dog med undtagelse af løbetid og opsigelse. Løbetiden er 3 mdr. og forud faktureres for alle serverabonnementer, hvis ikke andet er aftalt. Abonnementet kan til enhver tid opsiges skriftligt (pr. tlf. eller brev) med 3 måneders varsel til hver den 1. i vilkårlig måned. F.eks. hvis aftalen/abonnementet opsiges d. 15 maj, udløber denne d. 31 August.

Der tegnes normalt særskilt kontrakt på alle serverabonnementer. Hvis ikke dette er tilfældet, er Pc-sos.dks normale forretningsbetingelser gældende.

5.2 Ansvar & drift:

Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det på serverne lagrede materiale, følger den danske lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.

Pc-sos.dk fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Pc-sos.dk.

Ved serverleje er det Pc-sos.dks ansvar, at hardware er funktionsdygtigt. Påbegyndelse af fejlretning tilstræbes igangsat, så snart Pc-sos.dk er bekendt med fejlen.

Ved softwarefejl er det normalt kunden selv, der forestår fejlretning, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Pc-sos.dk kan bistå ved fejlretning af software eller foretage dette egenhændigt efter aftale.

Løbende opdatering af hardware/software aftales ved kontraktindgåelse med Pc-sos.dk.

5.3 Backup:

Backup af dedikerede servere skal aftales separat med Pc-sos.dk. Normalt tages der ikke backup af kundeservere, med mindre andet er aftalt skriftligt.
Genskabelse af backup koster fra 1295,- ex. moms.

5.4 Licensering:

Det er kundens eget ansvar, at det på serverne installerede/lagrede software er fuldt licenseret og følger producenternes licensregler, hvis ikke andet er skriftligt aftalt med Pc-sos.dk.

For visse serverabonnementer er det Pc-sos.dk, der forestår licensering af hele/dele af den installerede/lagrede software. I sådanne tilfælde vil kunden blive gjort opmærksom på dette forhold ved kontraktindgåelse med Pc-sos.dk.

Ved ophør af serverparkabonnement hos Pc-sos.dk, påhviler det kunden selv at afinstallere evt. lejet software, som er licenseret gennem Pc-sos.dk, inden serveren fysisk forlader Pc-sos.dks lokationer. Sådan software må ikke benyttes udenfor Pc-sos.dks lokationer og i modsat fald vil kunden på ubestemt tid være erstatningspilgtig til Pc-sos.dk og/eller producenten.

Ved evt. sagsanlæg/krav fra producent mod Pc-sos.dk kan tilsvarende erstatning kræves fra kunden.

Særligt for søgeoptimering og relaterede produkter

6.1 Abonnement:

Søgeoptimering/online marketing abonnements-mæssigt underlagt Pc-sos.dks normale forretningsregler.

6.2 Formål:

Formålet med søgeoptimering fra Pc-sos.dk, er at lave velfungerende og lovlig søgeoptimering og derved, at have mulighed for at blive fundet på søgemaskinerne.

6.3 Retningslinier:

Pc-sos.dk er ikke ansvarlig for kunders placeringer i div. søgemaskiner, ved brug af Pc-sos.dks søgeoptimering. Søgemaskinerne har div. regler, algoritmer hvormed de finder de mest relevante sider efter en søgning. Disse regler ændres fra tid til anden og det kan have omfattende konsekvenser for placeringer i søgemaskinerne. Pc-sos.dk bestræber sig på at holde sig opdateret mht. søgemaskineoptimering, i takt med disse ændringer.

Der gives ingen garaniti ved brug af søgmaskineoptimering/online marketing fra Pc-sos.dk.

6.4 Dataejerskab:

Ved leje af et søgeoptimeringsprodukt hos Pc-sos.dk, kan der i nogle tilfælde genereres søgeoptimerede sider, der indholdsmæssigt supplerer de oprindelige hjemmesider. Da der er tale om sider der er genereret af et Pc-sos.dk CMS system, med beskyttet kildekode, forbliver ejerskabet af disse sider hos Pc-sos.dk. Disse er lagret hos Pc-sos.dk i den periode hvor abonnementet opretholdes. Ved opsigelse eller lukning af et sådanne abonnement, slettes disse sider fra Pc-sos.dks systemer og det vil ikke være muligt at reetablere indholdet senere. Det er derfor vigtigt at kunder selv sørger for at kopiere evt. tekst m.m. inden disse sider slettes.

6.5 Ansvar og drift:

Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det lagrede materiale i søgeoptimeringssiderne m.m., følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne regler omkring internettet.

Det er kunden eget ansvar, at brugen og indholdet af søgeoptimeringsprodukter fra Pc-sos.dk, overholder søgemaskinernes skrevne regler.

Det er kundens eget ansvar at overholde Pc-sos.dks forretningsregler. Ethvert brud på disse vil blive betragtet som misbrug og medføre øjeblikkelig lukning af abonnement, uden mulighed for tilbagebetaling af forudbetalt leje.

Pc-sos.dk er ikke ansvarlig for evt. “blacklisting” af en kundes hjemmeside eller søgeoptimeringssider.

Pc-sos.dk benytter bl.a. hosting på sikre servere hos A/S Scannet, OnPay, Curanet A/Squickpay (betalingsmodul) og Epay / Bambora Online A/S (betalingsmodul)

For at være kunde, kræver det at du acceptere vores underdatabehandlere: A/S Scannet – Curanet A/SEpay / BamboraQuickpay – ONE
Du kan kontakte pc-sos.dk, hvis du skulle være i tvivl om, hvilken underdatabehandler vi benytter til din virksomhed.